رفتن به محتوای اصلی
x

لزوم تکمیل فرم های قابلیت فناورانه پایان نامه یا رساله جهت فراغت از تحصیل

دانشجویان عزیز جهت انجام و تکمیل مراحل فراغت از تحصیل فرم های اعلام قابلیت فناورانه که در ذیل آمده است را تکمیل و به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل نمایند:

تحت نظارت وف ایرانی