رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی اعضا انجمن علمی دانشکده عمران1399-1400

معرفی اعضا و وظایف انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

محمد ضیایی قهنویه

دبیر

حسین کریمی

نائب دبیر

زهرا نصراصفهانی

مسئول روابط عمومی

والا مزروعی

مسئول آموزش

صدف نوری

مسئول مالی

یلدا ناطقی

مسئول بازدید ها

میلاد مطلایی

مسئول مسابقات

الناز کمالی

مسئول همایش و سمینار ها

بهداد متولی

مسئول تبلیغات

تحت نظارت وف ایرانی