رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی گرایش سازه

انجمن علمی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار میکند:

معرفی گرایش سازه
ارائه : جناب آقای دکتر بشیر موحدیان
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

زمان برگزاری : پنج شنبه ۲۹ آبان ساعت ۱۷

برنامه به صورت لایو از پیج انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان پخش خواهد شد.

تحت نظارت وف ایرانی