رفتن به محتوای اصلی
x

نشست صمیمانه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی عمران و اساتید گرایش‌های مختلف

 گرایش سازه: چهارشنبه ۱۲ آذرماه ساعت ۱۴ الی ۱۵

گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب: دوشنبه ۱۰ آذرماه ساعت ۱۳ الی ۱۴

گرایش مهندسی ژئوتکنیک: چهارشنبه ۱۲ آذرماه ساعت ۱۰ الی ۱۱

لینک نشست: https://ve.iut.ac.ir/civiliut

تحت نظارت وف ایرانی