رفتن به محتوای اصلی
x

نشست صمیمانه هیات رئیسه دانشکده مهندسی عمران با دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی

نشست صمیمانه هیات رئیسه دانشکده مهندسی عمران با دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی
زمان: چهارشنبه مورخ ۵ خردادماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰
لینک نشست مجازی:
https://meet.iut.ac.ir/b/v79-mxk-vmf-toz

تحت نظارت وف ایرانی