رفتن به محتوای اصلی
x

نشست صمیمانه هیات رئیسه دانشکده مهندسی عمران با دانشجویان مقطع کارشناسی

زمان: چهارشنبه مورخ ۵ خردادماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۲ تا ۱۳:۳۰
لینک نشست مجازی:
https://meet.iut.ac.ir/b/3tc-1kk-zhz-nb9

تحت نظارت وف ایرانی