رفتن به محتوای اصلی
x

همایش آینده شغلی مهندسی عمران با حضو مدیر عامل شرکت توسعه مسکن استان اصفهان

همایش آینده شغلی مهندسی عمران

با حضور آقای مهندس مقدس مدیر عامل شرکت توسعه مسکن استان اصفهان

تحت نظارت وف ایرانی