رفتن به محتوای اصلی
x

چهارمین دوره مسابقات ملی دانشجویی مکانیک سیالات

چهارمین دوره مسابقات ملی دانشجویی مکانیک سیالات در تاریخ  15 و 16 اسفند ماه در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی برگزار می گردد.

https://4sfmc.iut.ac.ir/fa

تحت نظارت وف ایرانی