رفتن به محتوای اصلی
x

گزارش سمينار تخصصي "نگرش نوين بر طراحي و اجراي پي‌هاي عميق (شمع‌ها)"-(آقای دکتر خان محمدی)

گزارشي  سمينار تخصصي "نگرش نوين بر طراحي و اجراي پي‌هاي عميق (شمع‌ها)"

سمينار تخصصي يک روزه "نگرش نوين بر طراحي و اجراي پي‌هاي عميق (شمع‌ها)" در تاريخ ۱ آبان ۱۳۹۸ در سالن محل دائمي نمايشگاه هاي تخصصي شهرداري تهران برگزار گرديد.

در اين سمينار حدود ۳۱۰ نفر از کارفرمايان، متخصصين، شرکت‌ها و دانشجويان فعال اين حوزه حضور داشته و به تبادل نظر پرداختند. سمينار مشتمل بر 10 سخنراني بود که آقايان دکتر حائري از دانشگاه شريف تهران، دکتر فخاريان و دکتر اسلامي از دانشگاه صنعتي اميرکبير تهران، دکتر بازيار از دانشگاه علم و صنعت تهران، دکتر خانمحمدي از دانشگاه صنعتي اصفهان و دکتر مکارچيان از دانشگاه بوعلي سينا همدان از جمله اساتيد دانشگاهي بودند که در اين سمينار به ارائه مباحث و مسائل مربوط به پي‌هاي عميق پرداختند.

دکتر خانمحمدي مطالب خود را با عنوان "ظرفيت باربري وابسته به زمان شمع‌ها" ارائه کردند. اثرات نصب شمع‌هاي پيش‌ساخته بر وضعيت تنش خاک اطراف شمع، اثر زمان بر تغييرات ظرفيت باربري و عوامل موثر بر آن، لزوم درنظرگيري وابستگي ظرفيت باربري به زمان در طراحي شمع‌ها و چگونگي پيش‌بيني و براورد آن با استفاده از روابط تجربي از جمله موارد طرح شده در ارائه ايشان بود.

همچنين در بخشي از اين سمينار، از جناب آقاي دکتر بهنيا (عضو هيئت علمي دانشگاه تهران) به عنوان يکي از پيشکسوتان برجسته در مهندسي ژئوتکنيک ايران تجليل و تقدير به عمل آمد.

شهرداري تهران، جامعه مهندسان مشاور ايران، دانشگاه‌هاي صنعتي اميرکبير، صنعتي شريف، صنعتي اصفهان، تهران، شهيد بهشتي، علم و صنعت، گيلان، تبريز، شيراز و انجمن ژئوسنتتيک ايران حاميان معنوي اين سمينار تخصصي بودند.

تحت نظارت وف ایرانی