رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه محیط زیست

Level begin

آزمايشگاه محيط زيست دانشکده مهندسی عمران

(آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست)

آزمايشگاه محيط زيست دانشکده مهندسی عمران از سال 1375 شروع به کار کرده و در سال 1390 گواهينامه آزمايشگاه معتمد را از سازمان حفاظت محيط زيست دریافت نموده است. این آزمایشگاه مجهز به تجهیزات و ابزارهای به روز و زیر نظر کادر دانشگاهی بوده و قادر به اندازه ‌گیری پارامترهای مختلف کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب و فاضلاب است. اين آزمايشگاه آمادگی لازم جهت انجام پروژه های مطالعاتی، تحقيقاتی، مشاوره و ارائه خدمات مربوط به پایش آلودگی محیط زیست و خوداظهاری صنایع در زمینه آب و فاضلاب را دارا است. برخی تجهیزات و آزمایش های قابل انجام در این مجموعه به شرح زیر است:

- تشخیص هدايت الكتريكي (EC)

- تعیین فلزات سنگین

- اندازه گیری فسفات، نيترات و نیتریت

- تعیین pH

-  گزارش میزان قليائي بودن

-  اندازه گیری كلراید

- تشخیص کدورت

- آزمایش اکسیژن خواهي زيستي و شیمیایی (BOD5, COD)

- تشخیص اكسيژن محلول

- سختي كل

- میزان سولفات

- تشخیص دترجنت‌ها

- میزان آمونياك

- روغن و چربي

- تشخیص وجود سیانید

- كليفرم ها (کل و گوارشی)

- اندازه گیری كل جامدات معلق

- اندازه گیری كل جامدات محلول

 

............................................................................................................................................................................

آدرس: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی عمران، آزمایشگاه محیط زیست، کد پستی 83111-84156

پست الکترونیکی: civilenv_lab@of.iut.ac.ir

تلفن: 33913842-031        فاکس: 33912700-031

تحت نظارت وف ایرانی