رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه سازه های هیدرولیکی

Level begin

آزمایشگاه سازه های هیدرولیکی دانشکده مهندسی عمران

آزمایشگاه سازه های هیدرولیکی واقع در محوطه دانشکده مهندسی عمران، مرکز انجام تحقیقات دانشجویان گرایش سازه های هیدرولیکی با قابلیت مدل سازی جریان های گوناگون سیالات است. برخی از تجهیزات پژوهشی و آزمایش های قابل انجام در این مرکز به شرح زیر هستند،

تجهیزات پژوهشی

- فلوم با عرض 40 سانتیمتر و طول 9 متر

- فلوم با عرض 60 سانتیمتر و طول 9 متر

- فلوم با عرض 30 سانتیمتر و طول  7/5 متر

- مخزن گردابی با قطر 2 متر و قابلیت جریان از کف و جداره

- دستگاه برداشت سرعت (ADV) با دو پروب Side/Down Looking

- دیتالاگر 12 کاناله فشار

- دستگاه برداشت لیزری رسوبات کف فلوم‌ های تحقیقاتی (Bed Profiler)

- دستگاه سایش نمونه‌های بتنی

- چاهک آدم ‌رو با عرض 40 سانتی متر

آزمایش های قابل انجام

- افت اصطکاک در سيستم هاي لوله کشي، سرریز

-  نيروي ناشي از فشار هيدرواستاتيک بر صفحه مستوي، جریان گردابی

- کاویتاسیون، روزنه و جت پرتابی

- افت هد در لوله با جريان ‌هاي آرام و آشفته

- جريان عبوري از يک وانتوري، ضربه‌ي جت آب

- دستگاه اندازه‌گيري دبي در لوله ‌‌ها، پمپ‌ های سری و موازی

-------------------------------------------------------------------------------

به منظور برقراری نظم و هماهنگی، دانشجویان مکلف به تکمیل و تحویل فرم های زیر هستند،

- فرم تعهدنامه و مقررات عمومی

- فرم تحویل آزمایشگاه هیدرولیک

- فرم تحویل فضای مطالعه آزمایشگاه جدید

- فرم فعالیت دانشجویان غیر از گرایش سازه های هیدرولیکی در آزمایشگاه

-------------------------------------------------------------------------------

آدرس: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی عمران، آزمایشگاه هیدرولیک، کد پستی 83111-84156

پست الکترونیکی: mr.abbasi@of.iut.ac.ir

تلفن: 33913828-031       فاکس: 33912700-031

تحت نظارت وف ایرانی