رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه سازه

Level begin

آزمایشگاه سازه دانشکده مهندسی عمران

آزمایشگاه سازه دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان با داشتن تجهیزات مناسب و کادر همراه، هر سال میزبان تعداد قابل توجهی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده جهت انجام پروژه های نحقیقاتی است. برخی از تجهیزات موجود و آزمایش های قابل انجام در این آزمایشگاه به شرح زیر است،

الف) آزمايش های خمش تيربصورت سه يا چهار نقطه ای

برخی از تجهیزات موجود برای این رده از آزمایش ها به قرار زیر است،

-  قاب با ظرفيت بارگذاري 2500 کيلو نيوتن دارای شالوده و دیوار بسیار قوی، براي تيرهاي با طول حداقل 500 ميليمتر تا حداکتر 2600 ميلیمتر

-  قاب با ظرفيت 600 کيلو نيوتن براي تيرهاي با طول حداقل 500 ميليمتر تا حداکتر 2600 ميليمتر

- قاب با ظرفيت جک 50 کيلو نيوتن (دستگاه طاقت) براي تيرهاي با طول حداقل 250 ميليمتر تا حداکثر 950 ميليمتر

ب) آزمایش های بار محوري فشاري رفت و برگشتي، شامل دستگاه با ظرفيت 2000 کيلو نيوتن براي ارتفاع 900 تا 2000 ميليمتر

ج) آزمايش اعمال بار رفت و برگشتي افقي

د) آزمايش کشش، بویژه مورد استفاده برای اعضای تقویت شده

ه) دستگاه اعمال پيش تنيدگي FRP براي تير با حداکثر طول 2600 ميليمتر

 

-----------------------------------------------------------------------------

آدرس: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی عمران، آزمایشگاه سازه، کد پستی 83111-84156

پست الکترونیکی:  h.heydari@of.iut.ac.ir

تلفن: 33913848-031       فاکس: 33912700-031

تحت نظارت وف ایرانی