رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه نقشه برداری

Level begin

آزمایشگاه نقشه برداری

آزمایشگاه مجهز ما امکان بهره مندی دانشجویان مهندسی عمران و مهندسی معدن را از تجربیات میدانی لازم در زمینه های گوناگونی از مبانی محاسبات و نقشه برداری از زمین فراهم می کند. این آزمایشگاه از تجهیزات متداول نقشه برداری و ترسیمی شامل تجهیزات GNSS، دستگاه های توتال استیشن، ترازیاب های خودکار و تئودولیت های دیجیتال برای فعالیت های آموزشی پایه و همچنین موارد تحقیقاتی بهره مند است. مهمترین تجهیزات نقشه برداری موجود در آزمایشگاه به شرح زیر است:

  • ده مجموعه دوربین توتال و تجهیزات همراه

  • ده عدد ترازیاب نوری و لیزری دیجیتال

  • ده عدد تئودولیت آنالوگ و دیجیتال

  • دو دریافت کننده چند فرکانسی GNSS بهمراه تجهیزات جانبی

 

 

تحت نظارت وف ایرانی