رفتن به محتوای اصلی
x

افراد

هستی هاشمی نژاد

گروه محیط زیست
هیات علمی, سرپرست تحصیلات تکمیلی, استادیار
 • 031-33913833
شماره اتاق : 322
مرتضی مدح خوان

گروه سازه
هیات علمی, معاون پژوهشی, دانشیار
 • ۰۳۱-۳۳۹۱۳۸۵۱
شماره اتاق : 328
نیما نورمحمدی

گروه سازه
هیات علمی, معاون آموزشی, مسئول سایت های کامپیوتر, استادیار
 • 33913805--031
شماره اتاق : 329
کیاچهر بهفرنیا

گروه سازه
هیات علمی, رئیس دانشکده, دانشیار
 • 33913810--031
شماره اتاق : 360
محمدحسین گل محمدی

گروه مهندسی و مدیریت منابع آب
هیات علمی, سرپرست فرهنگی دانشجویی, استادیار
 • 031-33913853
شماره اتاق : 313
سید مهدی ابطحی

گروه راه و ترابری
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913813
شماره اتاق : 355
آزاده احمدی

گروه مهندسی و مدیریت منابع آب
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913845
شماره اتاق : 312
مجتبی ازهری

گروه سازه
هیات علمی, استاد
 • 031-33913804
شماره اتاق : 358
پیام اسدی

گروه سازه
هیات علمی, نماینده ارتباط با صنعت, استادیار
 • 031-33913806
شماره اتاق : 356
کیوان اصغری

گروه مهندسی و مدیریت منابع آب
هیات علمی, دانشیار
 • 33913840--031
شماره اتاق : 311
محمدرضا افتخار

گروه سازه
هیات علمی, مسئول آزمایشگاه بتن و مصالح, استادیار
 • 33913807--031
شماره اتاق : 310
میلاد امین زاده

گروه محیط زیست
هیات علمی, نماینده روابط بین الملل, استادیار
 • 031-33913812
شماره اتاق : 326
بیژن برومند

گروه سازه
هیات علمی, استاد
 • 031-33913817
شماره اتاق : 340
کیاچهر بهفرنیا

گروه سازه
هیات علمی, رئیس دانشکده, دانشیار
 • 33913810--031
شماره اتاق : 360
فرهاد بهنام فر

گروه سازه
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913844
شماره اتاق : 321
محمدرضا جعفری

گروه راه و ترابری
هیات علمی, مسئول آزمایشگاه نقشه برداری, مربی
 • 031-33913808
شماره اتاق : 357
نسرین جعفری

گروه سازه
هیات علمی, استادیار
 • 031-33913834
شماره اتاق : 320
محمدرضا چمنی

گروه آب و سازه های هیدرولیکی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913831
شماره اتاق : 327
امیرمهدی حلبیان

گروه سازه
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913821
شماره اتاق : 338
محمدرضا خان محمدی

گروه ژئوتکنیک
هیات علمی, استادیار
 • 031-33913819
شماره اتاق : 319
محمدعلی روشن ضمیر

گروه ژئوتکنیک
هیات علمی, مسئول آزمایشگاه خاک, دانشیار
 • 031-33913823
شماره اتاق : 362
علیرضا سلجوقیان

گروه سازه
هیات علمی, استادیار
 • 031-33913832
شماره اتاق : 363
هاجر شرع اصفهانی

گروه ژئوتکنیک
هیات علمی, استادیار
 • 33913820--031
شماره اتاق : 324
سعید صرامی

گروه سازه
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913816
شماره اتاق : 339
حمیدرضا صفوی

گروه مهندسی و مدیریت منابع آب
هیات علمی, استاد
 • 33913826--031
شماره اتاق : 307
مسعود طاهریون

گروه محیط زیست
هیات علمی, مسئول آزمایشگاه محیط زیست, استادیار
 • 031-33913822
شماره اتاق : 325
عبدالرضا کبیری سامانی

گروه آب و سازه های هیدرولیکی
هیات علمی, مسئول آزمایشگاه هیدرولیک, استاد
 • 031-33913829
شماره اتاق : 309
محمدحسین گل محمدی

گروه مهندسی و مدیریت منابع آب
هیات علمی, سرپرست فرهنگی دانشجویی, استادیار
 • 031-33913853
شماره اتاق : 313
مرتضی مدح خوان

گروه سازه
هیات علمی, معاون پژوهشی, دانشیار
 • ۰۳۱-۳۳۹۱۳۸۵۱
شماره اتاق : 328
داوود مستوفی نژاد

گروه سازه
هیات علمی, استاد
 • 031-33913818
شماره اتاق : 341
بشیر موحدیان عطار

گروه سازه
هیات علمی, دانشیار
 • ۰۳۱-۳۳۹۱۳۸۱۴
شماره اتاق : 342
سید مهدی نسیمی فر

گروه راه و ترابری
هیات علمی, مسئول آزمايشگاه جامع قير و آسفالت, استادیار
 • 031-33913830
شماره اتاق : 323
نیما نورمحمدی

گروه سازه
هیات علمی, معاون آموزشی, مسئول سایت های کامپیوتر, استادیار
 • 33913805--031
شماره اتاق : 329
محمد نوید مقیم

گروه آب و سازه های هیدرولیکی
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913841
شماره اتاق : 343
حمید هاشم الحسینی

گروه ژئوتکنیک
هیات علمی, دانشیار
 • 031-33913827
شماره اتاق : 308
هستی هاشمی نژاد

گروه محیط زیست
هیات علمی, سرپرست تحصیلات تکمیلی, استادیار
 • 031-33913833
شماره اتاق : 322
محمدرضا جعفری

گروه راه و ترابری
هیات علمی, مسئول آزمایشگاه نقشه برداری, مربی
 • 031-33913808
شماره اتاق : 357
محمدرضا افتخار

گروه سازه
هیات علمی, مسئول آزمایشگاه بتن و مصالح, استادیار
 • 33913807--031
شماره اتاق : 310
پیام اسدی

گروه سازه
هیات علمی, نماینده ارتباط با صنعت, استادیار
 • 031-33913806
شماره اتاق : 356
میلاد امین زاده

گروه محیط زیست
هیات علمی, نماینده روابط بین الملل, استادیار
 • 031-33913812
شماره اتاق : 326
نیما نورمحمدی

گروه سازه
هیات علمی, معاون آموزشی, مسئول سایت های کامپیوتر, استادیار
 • 33913805--031
شماره اتاق : 329
عبدالرضا کبیری سامانی

گروه آب و سازه های هیدرولیکی
هیات علمی, مسئول آزمایشگاه هیدرولیک, استاد
 • 031-33913829
شماره اتاق : 309
مسعود طاهریون

گروه محیط زیست
هیات علمی, مسئول آزمایشگاه محیط زیست, استادیار
 • 031-33913822
شماره اتاق : 325
محمدعلی روشن ضمیر

گروه ژئوتکنیک
هیات علمی, مسئول آزمایشگاه خاک, دانشیار
 • 031-33913823
شماره اتاق : 362
سید مهدی نسیمی فر

گروه راه و ترابری
هیات علمی, مسئول آزمايشگاه جامع قير و آسفالت, استادیار
 • 031-33913830
شماره اتاق : 323
بهنام ابراهیمی
بتن و مصالح ساختمانی
گروه سازه
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33913837
کامران احمدی
مدیر امور عمومی

کارمند
 • 33913839--031
شماره اتاق : 306
احسان براتی

گروه سازه
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 33913848--031
رویا حقی


کارمند, کارشناس تحصیلات تکمیلی, کارشناس پژوهشی
 • 33913854--031
شماره اتاق : 304
مژگان رکنی زاده
مسئول دفتر دانشکده

کارمند
 • 33912701--031
شماره اتاق : 347
محمدصادق رمضانی
مکانیک خاک
گروه ژئوتکنیک
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
محسن روغنی


کارمند, کارشناس آموزشی
 • 33913825--031
شماره اتاق : 305
محمدحسین شمس
مکانیک خاک
گروه ژئوتکنیک
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33913838
محمدرضا عباسی
مکانیک سیالات و هیدرولیک
گروه آب و سازه های هیدرولیکی
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33913828
سهیلا فروغی


کارمند, کارشناس فناوری اطلاعات
 • 031-33913846
حسین مهرپرور
نقشه برداری
گروه راه و ترابری
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
بهناز هرندی زاده

گروه محیط زیست
کارمند, کارشناس آزمایشگاه
 • 031-33913842
عبدالرحیم ذوالانوار
دوره ریاست 73-66 و 84-82
گروه ژئوتکنیک
بازنشسته, هیات علمی, استادیار
بهروز کوشا

گروه ژئوتکنیک
بازنشسته, هیات علمی, استادیار
محمود وفائیان

گروه ژئوتکنیک
بازنشسته, هیات علمی, استاد
 • 031-33913820
امیر تائبی

گروه محیط زیست
بازنشسته, هیات علمی, استاد
محسن اعتمادی

گروه سازه
هیات علمی, بازنشسته, استادیار
رضا خدادادی

گروه سازه
بازنشسته, هیات علمی, مربی
محمد مهدی سعادت پور
دوره ریاست 79-76
گروه سازه
بازنشسته, هیات علمی, استاد
علی محمد مومنی
دوره ریاست 87-84
گروه سازه
بازنشسته, هیات علمی, استادیار
محمدکریم بیرامی

گروه آب و سازه های هیدرولیکی
بازنشسته, هیات علمی, دانشیار
محمود دیانت خواه


هیات علمی, بازنشسته, مربی
محمد رشتیان


هیات علمی, بازنشسته, مربی
محمود سبحانی


هیات علمی, بازنشسته, مربی
عبدالرحیم ذوالانوار
دوره ریاست 73-66 و 84-82
گروه ژئوتکنیک
بازنشسته, هیات علمی, استادیار
علی محمد مومنی
دوره ریاست 87-84
گروه سازه
بازنشسته, هیات علمی, استادیار
حمیدرضا صفوی

گروه مهندسی و مدیریت منابع آب
هیات علمی, استاد
 • 33913826--031
شماره اتاق : 307
محمدرضا افتخار

گروه سازه
هیات علمی, مسئول آزمایشگاه بتن و مصالح, استادیار
 • 33913807--031
شماره اتاق : 310
امیرمسعود کی نیا
دوره ریاست 66-64

هیات علمی, همکاران سابق
مجتبی ازهری

گروه سازه
هیات علمی, استاد
 • 031-33913804
شماره اتاق : 358
محمد مهدی سعادت پور
دوره ریاست 79-76
گروه سازه
بازنشسته, هیات علمی, استاد
داوود مستوفی نژاد

گروه سازه
هیات علمی, استاد
 • 031-33913818
شماره اتاق : 341
احمد ابریشم چی
دوره ریاست 62-61

هیات علمی, همکاران سابق
رسول میرقادری
دوره ریاست 64-62

هیات علمی, همکاران سابق
احمد ابریشم چی
دوره ریاست 62-61

هیات علمی, همکاران سابق
حمیدرضا اسلیمی


هیات علمی, همکاران سابق
مسعود حسامی کرمانی


هیات علمی, همکاران سابق
محمدرضا حقیقی پوده


هیات علمی, همکاران سابق
مجید سرتاج


هیات علمی, همکاران سابق
مهران عاملی


هیات علمی, همکاران سابق
محمود قضاوی


هیات علمی, همکاران سابق
امیرمسعود کی نیا
دوره ریاست 66-64

هیات علمی, همکاران سابق
سها گل افشان


هیات علمی, همکاران سابق
کمال میرطلایی


هیات علمی, همکاران سابق
رسول میرقادری
دوره ریاست 64-62

هیات علمی, همکاران سابق
جواد میرمحمدصادقی


هیات علمی, همکاران سابق
ایرج هشیاری


هیات علمی, همکاران سابق

تحت نظارت وف بومی