رفتن به محتوای اصلی
x

نشریه علمی پژوهشی روش‌های عددی در مهندسی

سردبیر: دکتر بیژن برومند

مدیر مسئول: دکتر مجتبی ازهری

ISSN: 2228- 7698         EISSN: 2423- 5741

اهداف و زمینه­ ها

نشریه روش­های عددی در مهندسی (استقلال) دستاوردهای پژوهشی محققان فارسی­زبان را در زمینه­ های مختلف مهندسی که در آن از روش­های عددی استفاده می­شود در قالب مقاله ­های علمی منتشر می­کند.  این نشریه به زبان فارسی منتشر می­ شود و هدف آن انتشار نتایج پژوهش­های اساتید و محققان در زمینه توسعه و یا استفاده از روش‌های عددی در مسائل مهندسی است. این مجله با تمرکز بر گسترش و ارتقای پژوهش در مهندسی و ایجاد ارتباط و همکاری علمی بین محققان، مقاله­ های اصیل و بدیع تحقیقی در زمینه­ های مکانیک جامدات، مکانیک سیالات، سازه، اندرکنش سازه سیال و خاک، نانوتکنولوژی و همچنین مسائل چندفیزیکی و چندمقیاسی را که برای اولین بار ارائه می­شود،  با داوری علمی پذیرفته و منتشر می­کند. با توجه به این موضوع، مقاله­ های ارسالی به نشریه نباید قبلاً در نشریه دیگری به چاپ رسیده باشد. مقاله­ های ارائه شده در کنفرانسها و مجامع علمی از این قاعده مستثنی هستند و مانند مقاله ­های دیگر ارزیابی می­شوند و در صورت تأیید به چاپ می­رسند.

قابل تأکید است که این نشریه اساساً مقال ه­هایی که در آن­ها یک روش عددی ابداع و یا اصلاح می­شود و شامل نتایج الگوریتم­های محاسباتی است را مورد پذیرش و داوری قرار می­دهد. لیکن مقاله هایی که در آن­ها از نرم­افزارهای تجاری برای بیان و تفسیر فیزیکی یک مسئله مهندسی استفاده می­شود را  نیز، به شکل محدود در قالب بخشی تحت عنوان "تجربیات عددی در مهندسی" پذیرش و برای داوری ارسال می­کند.

زمینه­ های مرتبط با نشریه روش­های عددی در مهندسی

دینامیک سیالات

سازه

اندرکنش سازه-سیال              

مسایل چند مقیاسی         

کاربرد روش‌های عددی در مسائل با مقیاس نانو

مکانیک کاربردی               

بهینه‌سازی            

آدرس: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، کتابخانه مرکزی، دفتر نشریات علمی دانشگاه، کدپستی ۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱

https://jcme.iut.ac.ir

 

تحت نظارت وف بومی