رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه ها

ثبت نام بورس تحصیلی کشور صربستان ( 9 مهر ) - (تحصیلات تکمیلی)
اطلاعیه ترمیم برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ( 27 شهریور ) - (تحصیلات تکمیلی, کارشناسی ارشد)
آخرین مهلت تحویل نسخه نهایی پیشنهاده پایان نامه… ( 27 شهریور ) - (تحصیلات تکمیلی, کارشناسی ارشد)
دروس قابل اخذ کارشناسی ارشد سازه ورودی 1401 ( 15 شهریور ) - (تحصیلات تکمیلی, کارشناسی ارشد)
دروس قابل اخذ كارشناسي ارشد ورودی 1401 ( 15 شهریور ) - (تحصیلات تکمیلی, کارشناسی ارشد)
اطلاعيه مهم آموزشي در خصوص ثبت نام ( 8 شهریور ) - (تحصیلات تکمیلی)
معرفی اعضا انجمن علمی دانشکده عمران 1401-1402 ( 7 شهریور ) - (فرهنگی دانشجویی)

اطلاعیه های دفاع

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم زهرا شفیعی ( 30 شهریور ) - (جلسه دفاع, دکترا)
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی… ( 28 شهریور ) - (تحصیلات تکمیلی, جلسه دفاع, کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جواد… ( 28 شهریور ) - (تحصیلات تکمیلی, جلسه دفاع, کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای محمد باقر طادی بنی ( 28 شهریور ) - (تحصیلات تکمیلی, جلسه دفاع, دکترا)
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد اقای علی… ( 28 شهریور ) - (تحصیلات تکمیلی, جلسه دفاع, کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی… ( 28 شهریور ) - (تحصیلات تکمیلی, جلسه دفاع, کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع از رساله دکتری آقای علیرضا معتمدی ( 28 شهریور ) - (تحصیلات تکمیلی, جلسه دفاع, دکترا)
جلسه دفاع از آزمون جامع پژوهشی 1 دکتری آقای ساسان… ( 28 شهریور ) - (تحصیلات تکمیلی, جلسه دفاع, دکترا)
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای… ( 19 شهریور ) - (جلسه دفاع, کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محدعلی… ( 16 شهریور ) - (جلسه دفاع, کارشناسی ارشد)

سمینارها

دانشکده مهندسی عمران