رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه ها

اطلاعیه مهم مهلت دفاع ترم 2-402 ( 22 تیر ) - (تحصیلات تکمیلی)
ابلاغ مشوق هاي خدمتي براي دانشجويان ( 19 خرداد ) - (تحصیلات تکمیلی)
ضوابط کلی شرکت در امتحانات ( 19 خرداد ) - (تحصیلات تکمیلی)
اطلاعيه ثبت نام مقدماتي نيمسال اول 1403 ( 24 اردیبهشت ) - (تحصیلات تکمیلی)

اطلاعیه های دفاع

جلسه دفاع آزمون پژوهشی 1 خانم فاطمه نصیری ( 26 اردیبهشت ) - (جلسه دفاع, دکترا)
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی… ( 8 اردیبهشت ) - (جلسه دفاع, کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فرزانه… ( 20 اسفند ) - (جلسه دفاع, کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی… ( 9 اسفند ) - (جلسه دفاع, کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علی… ( 9 بهمن ) - (جلسه دفاع, کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهرا… ( 9 بهمن ) - (جلسه دفاع, کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع آزمون پژوهشی 2 آقای امین برجی ( 9 بهمن ) - (جلسه دفاع, دکترا)
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای… ( 8 بهمن ) - (جلسه دفاع, کارشناسی ارشد)

سمینارها

دانشکده مهندسی عمران

تحت نظارت وف ایرانی