رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه ها

اطلاعیه زمان برگزاری مصاحبه دکتری در سه گرایش… ( 8 خرداد ) - (تحصیلات تکمیلی, دکترا)
اطلاعیه ترم تابستان 1402 ( 2 خرداد ) - (آموزش)

اطلاعیه های دفاع

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدخانم شیوا… ( 9 خرداد ) - (جلسه دفاع, کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای… ( 27 اردیبهشت ) - (جلسه دفاع, کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علیرضا… ( 26 بهمن ) - (جلسه دفاع, کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم حوراء… ( 25 بهمن ) - (جلسه دفاع, کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای میلاد… ( 25 بهمن ) - (جلسه دفاع, کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم… ( 25 بهمن ) - (جلسه دفاع, کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مجتبی… ( 25 بهمن ) - (جلسه دفاع, کارشناسی ارشد)
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای علیرضا… ( 25 بهمن ) - (جلسه دفاع, کارشناسی ارشد)

سمینارها

دانشکده مهندسی عمران

تحت نظارت وف ایرانی